Jeg tilby

 • Rådgiving i forhold til planlagt tiltak
 • Utarbeidelse av alle typer søknad
 • Nabovarsler
 • Situasjonskart
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger
 • Lokal godkjenning til kunde
 • Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift
 • Utarbeide gjennomføringsplan
 • Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen
 • Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen
 • Søknad om dispensasjon/ fravik
 • Være ansvarlig søker dersom dette er nødvendig

Jeg kan også

 • Hjelpe til med søknad om sentral godkjenning
 • Rekvirering av oppmåling/ grensejustering
 • Bistand i planarbeid
 • Ks- system
 • Kurs, rådgivning og veiledning

Finner du ikke det du lurer på??? Ta kontakt for en uforpliktende prat.